6 класс

История Беларуси 6 ("А","В") Дзержинская Т.И

05.05.2020. 

6 "А"

Пар.7, таблица

Пар.8, пересказ, особенно п.2,3

 

                                                                                                                      

29.04.20.

6 "А", 6 "В"

Пар. 5  Составить тезисно конспект, разобрать схемы и иллюстрации;

Пар.6   ответить на вопросы 1-6, термины в тетрадь.

 

свернуть

История

22.04.20.

6 а,в

Пар.4. выписать все термины и понятия и заучить.

Схемы стр 35, 39. ответить на вопросы 1-6

__________________________________________________________________

 20.04.2020

6 а,в 

Повторить пар.2

Учить пар.3, пересказ; особое внимание вопр. №3, 4

Разобрать схемы  стр. 30,31

свернуть

Беларуская мова

15.05 – Беларуская мова 6А,Б

Параграф 43,с.211-214

Практ. 371, 376

__________________________________________________________________

14.05 – Беларуская мова 6А,Б,В

Параграф 53, с. 204 – 207 правіла

Практ. 359

__________________________________________________________________

12.05 – Беларуская мова 6А,Б

Параграф 52,53

Практ. 353

_________________________________________________________________

11.05 – Беларуская мова 6В

Параграф 50, праскланяць займеннікі я, ты, ён, яна, мы, вы, яны.

__________________________________________________________________

08.05 

6А,Б

Параграф 50, практ. 337

_________________________________________________________________

07.05

6 "А","Б","В"

Параграф 49 – зрабіць запісы ў сшыткі для правіл

Практ. 329,331

Пісьмова праскланяць  тры пятыя, шэсць восьмых, дзве чацвертыя.

Праскланяць словазлучэнне пятнаццаты дзень.

Запісаць лічэбнік словамі: Мая бабуля нарадзілася ў 1958 годзе.

 

 

06.05

6 "В"

Праскланяць лічэбнікі 528, 316,967.

 

05.05.

 6 "А", 6 "Б"

Тэма: Скланенне дробавых лічэбнікаў

Параграф 48, практ. 319, 322.

 

 6  «Г»

 1. Пастаўце лічэбнікі ў патрэбную форму :

Н.

12

Р.

356

Д.

418

В.

300

Т.

527

М.

243

 1. Утварыце словазлучэнні (ліч.+наз.) : 5 дом ,2 сшытак ,7літара ,3 птушка ,4 арэх.
 2. Спалучыце назоўнікі з лічэбнікамі паўтара і паўтары . Метр,вядро , тона , тыдзень ,год , груша , луста , дыня . Праскланяйце (на выбар) лічэбнік з назоўнікам .
 3. Наступныя лічэбнікі запішыце словамі і размяркуйце ў тры слупкі ( простыя, складаныя , састаўныя) : 6,16,35,10,125,108,25,60.
 4. Зрабіце марфалагічны разбор лічэбніка . Тэкст яго , які складаўся з 13 раздзелаў і 282 артыкулаў , абапіраўся на шматлікія крыніцы .

 

 

 

 

04.05

 6В

Параграф 48, практ.316,321 – зрабіць запісы ў сшыткі для правіл

Практ. 319,322 – пісьмова

 

 

01.05

6А,6Б

Тэма: Скланенне, ужыванне i правапiс парадкавых лiчэбнiкаў

Параграф 47, практ. 313

 

30.04.

 6В

Тэма: Скланенне, ужыванне i правапiс парадкавых лiчэбнiкаў

Параграф 47, практ. 313

6А, 6Б

Беларуская мова

Тэма: Скланенне, ужыванне i правапiс састаўных колькасных лiчэбнiкаў

Параграф 46, праскланяць лiчэбнiкi 528, 475

С. 173 – правiла паўтарыць (абазначэнне прыблiзнай колькасцi)

 

____________________________________________________

 

25/04

6В клас Беларуская мова

Параграф 46, с. 171-173-зрабіць запісы ў сшытак для правіл

Праскланяць лічэбнік 257 пісьмова ў сшытках

Праскланяць лічэбнікі нуль, тысяча, мільён, мільярд

Практ.305 пісьмова.

 

 6«Г»

 • 49 ( апорны канспект)

Практыкаванне 327 ( пiсьмова , толькi ўтварыць зборныя лiчэбнiкi )

Практыкаванне 331 ( пiсьмова)

 

__________________________________________________________________________________________

24.04 Беларуская мова 6 А, 6Б

Тэма: Лічэбнікі. С.171-173

Практ.301

Праскланяць лічэбнік 257 у сшытку

Праскланяць лічэбнікі нуль, тысяча, мільён, мільярд.

Практ.305,306(вусна), 307 – пісьмова.

___________________________________________________________________________________________

23.04 Беларуская мова 6 А, 6Б

Тэма : «Колькасныя лічэбнікі два, дзве, тры, чатыры і зборныя абое, абодва, абедзве, іх ужыванне»

Разгледзець табліцу ў практ. 290. Звярнуць увагу на скланенне лічэбнікаў два, дзве.

Прачытаць правіла на с. 167

Практ. 291

Практ. 294 (вусна)

Словы  дзве, абедзве, дзверы, ледзьве запісаць у слоўнік у сшытак для правіл.

 

23.04  Беларуская мова 6 "В"

Тэма: Лічэбнікі ад 50 да 80,  ад 200 да 900, нуль, тысяча, мільён, мільярд

С. 169 - 171 прачытаць правіла, зрабіць запісы ў сшытак для правіл.

Практ 297 запiсаць у сшытак для правiл

С 170 – прачытаць правiла, звярнуць увагу на скланенне лiчэбнiкау.

Практ 300 выканаць пiсьмова

___________________________________________________________________________________________

 

Беларуская мова 6В 22.04.20

Параграф 46, практ.287(вусна), 289 (пісьмова)

__________________________________________________________________________

Беларуская мова 6 А, 6 Б  клас 21/04

Параграф 46, правіла на с. 160,162,163. Зрабіць запісы ў сшытках для правіл. Словы ў рамачках выпісаць у слоўнікі.

Практ. 280,281,282 – выконваліся на ўроку.

Практ. 283 – выканаць у дамашніх сшытках пісьмова


 

Беларуская мова 6 В клас 

Параграф 46, правила на с. 160,162,163. Зрабиць записы у сшытках для правил. Словы у рамачках выписаць у слоуники.

Практ. 280,281,282 – выконвалися на уроку.

Практ. 283 – выканаць у дамашних сшытках письмова.


 

свернуть

Немецкий язык

26.05.20

6  класс

Hausaufgabe:Üb.9b. S. 133

__________________________________________________________________

25.05.20

6  класс

Hausaufgabe:Üb.6. S. 130 (составить план   и рассказать о природе  Беларуси)

________________________________________________________________

22.05.20

Hausaufgabe:Üb.5b. S. 129

__________________________________________________________________

21.05.20

6  класс

Hausaufgabe:Üb.1b. S. 127, Üb.2,3..S.128

_________________________________________________________________________

20.05.20

Hausaufgabe: Üb. 1a, S. 126

__________________________________________________________________

19.05.20

6 класс

Hausaufgabe:Üb.8,S.123

___________________________________________________________________________________________

18.05.20

6 класс

Hausaufgabe:  Рассказать о причинах  исчезновения некоторых видов растений и животных на  земле ( в помощь  упр. 2а, стр. 107  и упр.3, стр.119)

__________________________________________________________________

15.05.20

6  класс

Hausaufgabe: Üb.5a, S. 122 + правило образования будущего времени

 

Futur(um) образуется вспомогательным глаголом (глаг.) werden в Präsens и Infinitiv I (неопределённой формы I ) основного глаг. :

К примеру : Ich werde lesen. Я буду читать. Я прочту.

 

В Futurum глаг. werden –изменяемая часть сказуемого, Infinitiv – неизменяемая.

Образец спряжения глагола werden.:

ich werde gut studieren

du wirst … studieren

er, sie, es wird … studieren

wir werden… studieren

ihr werdet … studieren

sie werden studieren

Если основной глагол-возвратный, то возвратное местоимение ставится после вспомогательного глагола:

sich erholen — отдыхать

ich werde mich gut erholen

du wirst dich … erholen

er, sie, es wird sich … erholen

wir werden uns… erholen

ihr werdet euch … erholen

sie werden sich … erholen

Если глаг. с отделяемой приставкой, то в инфинитиве отделяемая приставка пишется слитно:

Ich werde am Konzert teilnehmen. Я буду принимать участие в концерте.

Infinitiv основного глаг. стоит в утвердительных и вопросительных предложениях на последнем месте :

Er wird morgen einen Vortrag halten. Он будет завтра читать доклад.

Wer wird morgen einen Vortrag halten? Кто будет завтра читать доклад?

Wird er morgen einen Vortrag halten? Будет ли он завтра читать доклад?

Обратите внимание на порядок слов в предложениях, если основной глаг. является возвратным глаг.:

Sie werden sich in diesem Jahr 2 Monate erholen. ( возвратное местоимение ставится после вспомогательного глаг.!)

In diesem Sommer werden sich die Studenten 2 Monate erholen. ( при обратном порядке слов, если подлежащее выражено существительным, возвратное местоимение ставится также после вспомогательного глаг. перед подлежащим!)

In diesem Sommer werden sie sich 2 Monate erholen. ( при обратном порядке слов, если подлежащее выражено личным местоимением, возвратное местоимение ставится после него!)

Wird sich dieser Student am Konzert teilnehmen? ( в вопросительном предложении без вопросительного слова возвратное местоимение ставится после вспомогательного глаг., если подлежащее выражено существительным )

Wird er sich am Konzert teilnehmen? ( если подлежащее выражено местоимением, то возвратное местоимение ставится после подлежащего )

 

__________________________________________________________________

14.05.20

6 класс

Hausaufgabe:Üb.3, _S.119 (ответить на вопросы после  текста)

__________________________________________________________________

13.05.20

Hausaufgabe:Ub2b. S. 109 + повторить слова

 

12.05.20

Hausaufgabe: Üb.2a (E,F),S.109

die Hälfte-половина

wahrscheinlich-возможно

viel-mehr-am meisten-много-больше-больше всего

entdecken-открывать

der Krebs-рак

der Forscher--исследователь

der Erfinder--изобретатель

die Fundgrube-находка

das Vorbild-образец

der Schmetterling-бабочка

__________________________________________________________________

11.05.20

Hausaufgabe: Üb. 2а,D), S. 108+ ЛЕ

vernichten  te,te,-уничтожать

tun-tat-getan-делать

gegen-против

dagegen-против этого

 die Umwelt-экология,окружающая среда

 das Rädchen-колёсико

 die Aufgabe erfüllen-выполнять задание, задачу

 abhängen (i,a)-зависеть

das Folgen- последствия

 zuerst-сперва

 die Biene-пчела

 die Nahrung-питание

 fehlen(te,t)-отсутствовать

__________________________________________________________________

08.05.20

Hausaufgabe: Üb.2f (A,B), S. 107) (тему «Belarus»повторяем)

sterben-starb-gestorben- умирать

die Pflanze- растение

aussterben(a,o)- вымирать

verantwortlich sein-быть ответственным

die Art- вид

verschwinden-verschwand- verschwunden- исчезать

der Lebensraum- жизненное пространство

zerstoren (te,t)- разрушать

jagen(te,t) - охотиться

der Fell- мех

der Schutz-защита

bedroht sein-быть под угрозой

_________________________________________________________________________

07.05.20

Hausaufgabe:ТЕМА  «Belarus»

Ub.2f (A,B), S. 107), ЛЕ- К  ПОНЕДЕЛЬНИКУ

Sterben-starb-gestorben- умирать

Die Pflanze- растение

Aussterben(a,o)- вымирать

Verantwortlich sein-быть ответственным

Die Art- вид

Verschwinden-verschwand- verschwunden- исчезать

Der Lebensraum- жизненное пространство

Zerstoren (te,t)- разрушать

Jagen(te,t) - охотиться

Der Fell- мех

Der Schutz-защита

Bedroht sein-быть под угрозой

 

 

 

06.05.20

Hausaufgabe: UB.1d.,S.106 (прослушать   текст с диска  7А1с и решить ,соответствуют ли предложения  содержанию  прослушанного),выучить  слова

der Dienst-служба

Der Schläferhund-овчарка

вer Flughafen-аэропорт

der Koffer-чемодан

feine Nase haben-иметь тонкий нюх

 die Leute-люди

fangen-fing –gefangen-ловить

der Gerüch-запах

dder Hundeführer-кинолог

 

 

 

 

05.05. 20

Hausaufgabe:Üb. 10b , S.100

Üb. 10b , S.100  (нравится ли  тебе город Несвиж  и почему (рассказать о городе))

К 8.05 быть готовым рассказать о Беларуси (стр.93,97 в помощь)

 

04.05. 20

Hausaufgabe:Üb. 10а (C,D,E), S. 99-100 Перевести, подобрать заголовки к частям текста , выучить ЛЕ.

das Schloss-замок

bauen-строить

erhalten -сохранять

das Weltkulturerbe-мировое культурное наследие

das Geheimnis-тайна

verbinden-verband-verbunden-связывать

der Schatz-сокровище,клад

laut der Sage- согласно легенде

verbergen-verbarg-verborgen- прятать

der Ritter-рыцарь

das Festival-фестиваль

 

 

 

01.05.20

Hausaufgabe:Ub. 10a, A,B. S.99 перевод, ЛЕ выучить

Die Bevolkerung- население

Der Einwohner- житель

Zusammenfliessen- сливаться ( о реках)

Der Herrscher-господин, владелец

Der Grunder- основатель

Das Mittelalter- средневековье

Regieren- управлять

Errichten- сооружать,воздвигать

Die Druckerei- типография

Der Tempel- собор (науки)

Das Kloster- монастырь

Die Kathedrale- собор, храм

 

30.04.20

Hausaufgabe:

1.Рассказать о Государственном Гербе РБ.

2.Üb.9c, S.98.Что обозначают  цвета на Государственном Флаге РБ.В учебнике указан сайт для поиска  информации.

____________________________________________________________________

29.04.20

Hausaufgabe :Ub.9a , S. 97 (ПЕРЕСКАЗ)

_______________________________________________________________

25.04.20

В Беларуси 6 областей. Чтобы дать название области на немецком языке , необходимо к городу –областному центру  добавить суффикс  er

z.B.  Minsk- das Minsker Gebiet

Üb- 7a,S. 96

Hausaufgabe : Üb- 7b,S. 96

___________________________________________________________________________________________

24.04.20

! К женскому роду относится  большая часть сущ. c суффиксами:

 • -e-: die Liebe, die Brille, die Schule. НО! Der Name, das Interesse, das Ende.
 • -ung-: die Wohnung, die Übung, die Werbung.
 • -keit-: die Geschwindigkeit, die Kleinigkeit, die Höflichkeit.
 • -heit-: die Wahrheit, die Einheit, die Krankheit.
 • -schaft-: die Freundschaft, die Liebschaft, die Verwandtschaft.
 • -ei-: die Druckerei,  die Polizei, die Bücherei.
 • -ie-: die Kopie, die Geographie, die Familie.
 • -ät-: die Universität, die Qualität, die Realität.
 • -itis-: die Bronchitis, die Pankreatitis, die Cholezystitis.
 • -ik-: die Musik, die Politik, die Klinik.
 • -ur-: die Kultur, die Frisur, die Temperatur.
 • -age-: die Reportage, die Garage, die Blamage.
 • -anz-: die Ignoranz, die Toleranz, die Distanz.
 • -enz-: die Intelligenz, die Existenz, die Tendenz.
 • -ion-: die Lektion, die Station, die Explosion.
 • -a-: die Kamera, die Ballerina, die Aula.
 • -ade-: die Olympiade, die Ballade, die Marmelade.
 • -ette-: die Tablette, die Pinzette, die Toilette.
 • -ose-: die Neurose, die Sklerose, die Psychose.
 • —st-, образованные от глаголов: die Gunst, die Kunst. НО! Der Verdienst.
 • -t-, образованные от глаголов: die Fahrt, die Macht, die Schrift.

Hausaufgabe: Üb. 6 , S 95,+выучить правило

___________________________________________________________________________________________

23.04.20

Üb. 4a , S 93 (schriftlich)

Üb. 5a , S 94

Üb. 5b , S 95

Hausaufgabe: 6 Fragen zum Text Üb. 5a , S 94  stellen.

_________________________________________________________________________________________

22.04.20

1.    Ub3 a. S.92  Wie gut kennst du Belarus?

2.    Ub3 b. S.93 Schreibe fünf weitere Quizfragen über Belarus

3. Wortschatz zur Stunde:  Записать в  словарь и выучить

der  Teil часть

der Hugel холм

das Schutzgebiet заповедник

schutzen te, t- защищать, беречь

gehoren  zu D. принадлежать,

                      относиться к ч-л.

die Flдche  площадь

das Gebiet  область

der Ort  место

der Sumpf  болото

einnehmen a,o занимать, принимать

wachsen- wuchs- gewachsen

 

die Kiefer  сосна

 die Fichte ель

die Birke берёза

der Ahorn клён

 die Kastanie

 die Eiche

die Esche

unter  Naturschutz  stehen-находиться под защитой природы

die Wahrung  валюта ,деньги государства

 

Hausaufgabe: Ub5.  S.93

 _________________________________________________________________

21.04

Meine Heimat Belarus

Wortschatz  zur Stunde:

bescheiden

berühmt

frech

unhöflich

1.Упр. 2а стр. 91.Составить  примеры – ассоциации  к понятиям.

Например: Feste- Kupalle ,usw

Berühmte Personen- Kolas, usw

2..Упр.2в. Соотнеси  прилагательные, обозначающие  качества ,  с характерными чертами  лица или предмета.(используя слова , выражения упр.2а.)

Например: Berühmte Personen- freundlich, bescheiden usw/ (Неизвестную тебе лексику (слова выучи)

HausaufgabeДомашнее задание  Üb..2c ,c.92 ( составить 10 предложений о Беларуси, (письменно   и устно )можно использовать лексику  упражнений  2а и 2в..

__________________________________________________________________

20-04-20

 Die Bundesländer (Федеральные земли Германии)

 

1.Deutschland  besteht aus 16 Bundesländern. Jedes Bundesland hat seine  Hauptstadt. Sieh dir die Landkarte (S.88) und schreibe in dein Heft zu jedem Bundesland die Hauptstadt auf. (Ub.9a. S.87)

 

 

2.Mach dich mit der Stadt Bremen bekannt. (Познакомься с городом Бремен) Если хочешь получить больше  информации-открой  ссылки :

 www.fragfinn.de Bremen Bremen – Klexikon – Das Freie Kinderlexikon

Bremen

 

 

Der „Roland“, eine große Statue von einem Ritter aus dem Mittelalter

Bremen ist eine Stadt im Norden Deutschlands mit rund 560.000 Einwohnern. Sie liegt an der Weser in der Nähe der Nordsee und besteht als Handelsstadt seit etwa 1200 Jahren. Dank des Hafens haben hier wie in Hamburg viele Kaufleute schon im Mittelalter ihren Handel getrieben. Hier gab es früher viele Werften, in denen Schiffe gebaut wurden. Die meisten Werften sind aber heute geschlossen, weil andere Werften vor allem in Asien ihre Schiffe billiger bauten.

Zusammen mit der Stadt Bremerhaven an der Nordsee bildet Bremen auch ein eigenes Bundesland, so wie Hamburg oder Berlin. In Bremen gibt es sehr viele alte Häuser und Gebäude, besonders bekannt sind der Dom, das Rathaus und der Bremer Roland. Das ist eine große Ritterfigur mit Schwert und Schild.

Im Bremer Überseemuseum gibt es viele Gegenstände zu sehen, die Seereisende früher aus anderen Teilen der Welt mitbrachten. Ein Museum nicht nur für Kinder ist auch das „Universum“. Dort kann man vieles selbst ausprobieren.

Aus Bremen kommt auch das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Die Brüder Grimm haben es vor etwa 200 Jahren in ihrer Sammlung aufgeschrieben. Am Rathaus steht deshalb auch ein Denkmal für die Bremer Stadtmusikanten.

 •  

Der Marktplatz aus der Luft gesehen, mit dem Bremer Dom in der Mitte

 •  

Denkmal der Bremer Stadtmusikanten

 •  

Bremen an der Weser vor über 400 Jahren

 •  

U-Boot-Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs

 •  

Die private Jacobs University Bremen

Домашнее задание. Lies den Text und entscheide: richtig oder falsch? Üb.10 а,S.89._ Üb.10b

свернуть

География

21.05.2020

Параграф 30 читать, письменно ответить на вопросы после параграфа.

__________________________________________________________________

06.05

Читать параграф 28, сделать доклад о вымерших животных планеты.

 

29.04

Домашнее задание : параграф 26,27, ответить на вопросы после параграфа 27 письменно  (1-6).

________________________________________________________________

Тема: « Поверхностные воды. Река и её части».

Тему нашего сегодняшнего урока вы узнаете, отгадав следующую загадку:

Зимой скрывается, весной появляется, летом веселится, осенью спать ложится (река)

Как вы уже догадались, на сегодняшнем уроке речь пойдёт о реках и их частях. Поэтому цель нашего урока - расширить знания о реке и частях реки, изучить элементы речной долины. Нам сегодня предстоит познакомиться с новыми понятиями и терминами, такими как «пойма», «речная долина», «русло реки», «речная система», «бассейн реки», «водораздел». Также будем учиться описывать реки по географической карте.

Реки покрывают земной шар голубой паутиной. Они играют в жизни человека большую роль. По их берегам возникали города, это были основные пути сообщения, вся жизнь человека была связана с реками. Реки кормили и поили людей. Они были преградой от врагов. Люди не только использовали реки, но и изображали их на картинах. Это такие художники как Левитан И.И. «Большая вода», Белянин А.Н. «Река» Любили реки и поэты, писатели, фотографы.

 

Ребята, по каким признакам вы определяете, что перед вами река, а не болото или озеро?

Используя все признаки реки, давайте попробуем ответить на вопрос: что такое река? Выделим ключевые слова в определение:

Река – это природный водный поток, протекающий в выработанном им углублении - русле. Подземные воды и атмосферные осадки питают реки.

Пользуясь материалом параграфа, найдите ответы на вопросы:

-Как называется углубление, в котором течёт река?

- Как называется часть дна речной долины, затапливаемая во время разлива реки?

Обычно русло находится на дне более широкого понижения в рельефе. Оно называется речной долиной, в строении которой выделяются само русло реки и пойму. Пойма нижняя часть речной долины, регулярно заливаемая в половодье.

Проблемный вопрос: Почему реки текут?

- Как правило, реки текут постоянно, но встречаются и временно пересыхающие. Однако каждая река где-то начинается. Как называется то место, где река берёт своё начало?

 

- Что может быть истоком реки, мы узнаем, отгадав следующие загадки:

1.Вот отсюда, именно отсюда,

Из глубин лесного родника

Выбегает голубое чудо –

Русская великая река.

Где берёт свое начало река Волга? (из родника)

2.Местные жители сложили такую поговорку о Байкале: «Сколько ему ни приносят богатств сыновья, разоряет дочка старика». Как объяснить эту поговорку?

(В Байкал впадает 336 рек и ручейков, а вытекает только одна река – Ангара). Следовательно, река может брать начало из …(озера)

3.Где волшебник-туман белый занавес соткал,

В снежных кручах Саян он начало взял.

Тесновато порой Енисею меж гор,

Словно конь молодой, рвется он на простор.

Река берёт начало в … (в горах)

 

Течёт река дальше, а в неё впадают все новые и новые речки. Наша река становится все шире и глубже. И у главной реки появляются притоки.

Река – довольно сложная система. У нее есть свое строение. Сейчас мы с вами в тетради начертим схему «Река и её части».

Место, где река берет начало – называется истоком реки.

Место впадения реки в море, озеро, другую реку называется устьем реки. Существуют различные виды устьев.

Дельта – расширенное устье реки, образованное речными наносама и имеющее форму треугольника.

Эстуарий – однорукавное воронкообразное устье, расширяющееся в сторону моря.

Откройте в атласах физическую карту полушарий. Приведите примеры рек, имеющих устье в виде дельты или эстуарии.

Устье: Дельта - Лена, Волга, Миссисипи;

Эстуарии - Енисей, Амур, Амазонка.

В каждой речной системе выделяют главную реку и её притоки. От главной реки и получают свое название речные системы (например, самая крупная речная система Амазонки). Очевидно, что речная система располагается на определенной территории. Именно с этой территории поверхностные и подземные воды стекают в главную реку.

-Подумайте и скажите мне, пожалуйста, как вы думаете:

*Что такое речной бассейн?

Бассейн реки - площадь, с которой река собирает воду.

*Чем отличается речной бассейн от речной системы?

В речной системе главной характеристикой является длина главой реки (км), а в бассейне – площадь, которую он занимает (км2).

Все речные системы имеют бассейны. Границу между этими бассейнами называют водоразделом.

Давайте подумаем понижению или повышению в рельефе соответствует речная долина?

Понижению в рельефе.

Понижению или повышению в рельефе соответствует речной бассейн?

Понижению в рельефе.

Понижению или повышению в рельефе соответствует речной водораздел?

Повышению в рельефе.

Откуда же в реку поступает вода, как вы думаете?

Из родников, осадков, ледников.

Игра «Я – река»

Пример: Я – река Волга, впадаю в Каспийское море.

 1. Я – река Амазонка, впадаю… ()
 2. Я – река Нил, впадаю… ()
 3. Я – река Ганг, впадаю… ()
 4. Я – река Миссисипи, впадаю… ()

Место впадения реки в море, озеро или другую реку называют устьем.

-Ребята, так почему реки текут? (исток находится выше, чем устье)

Закрепление материала.

Фронтальная беседа.

Вопросы и задания:

 1. Что такое река?
 2. Какие части есть у реки?
 3. Что такое речная система?
 4. Когда река является притоком?
 5. Какие притоки бывают у реки?
 6. Что такое речной бассейн?
 7. Что такое водораздел?
 8. Что такое русло реки?

Как правильно показывать реку на карте? Что нужно говорить?

Ребята, а теперь давайте подумаем и ответим на вопрос:

В чем значение рек? (написать.)

 Домашнее задание.

Параграф 24 читать + письменно ответить на вопросы в конце параграфа.

Найти крупнейшие реки мира, подписать их названия

на контурной карте:

Евразия: Янцзы, Лена, Енисей, Хуанхэ, Обь, Волга, Дунай, Ганг, Инд, Меконг, Амур, Тигр, Евфрат, Днепр.

Африка: Нил, Конго, Замбези, Нигер.

Северная Америка: Миссисипи, Маккензи, Юкон.

Южная Америка: Амазонка, Парана, Ориноко.

Австралия: Муррей, Дарлинг.

 

 

Питание и режим рек. Влияние поверхностных и подземных вод на рельеф.

 

 

 

 

Д/З :Читать параграф 25, на основе таблички сделать конспект.

свернуть

Беларуская літаратура

14.05 – Беларуская літаратура 6А,Б

Ул. Корбан “Малпін жарт” – выр чыт, малюнак

 

14.05 – Беларуская літаратура  6В

Р. Баравікова “Гальштучнік” – пераказ любога эпізоду

__________________________________________________________________

12.05 – Беларуская літаратура 6А,Б

А. Звонак “Гарбуз” – выразн чытанне.

Байка як літаратурны жанр - прачытаць_

________________________________________________________________

11.05 – Беларуская літаратура 6В

Ул. Корбан “Малпін жарт” – выр. чыт

__________________________________________________________________

07.05 

 6 "А","Б","В"

Я. Колас “Конь і сабака” – вывучыць на памяць.

А. Звонак “Гарбуз” – выразнае чытанне.

6 "Г"

А .Звонак « Гарбуз»  ( ст.273),адказаць на пытанні вусна .

Артыкул « Пра байку» прачытаць , запісаць у сшытак :

Байка – невялікі алегарычны твор павучальна-гумарыстычнага ці сатырычнага характару. Звычайна мае 2 часткі: сюжэт (апавяданне), мараль (выснова .)

 

05.05

6 "А", 6 "Б"

Я. Маўр “Багіра”. Скласці вуснае выказванне пра свайго хатняга любімца або пераказ апавядання.

 

  6  «Г»

Якуб Колас «Конь і сабака» ( выразна чытаць,адказаць на пытанні вусна , вывучыць на памяць)

 

04.05

 6В

Я. Колас “Конь і сабака” – на памяць

 

 

30.04

 6В

Я. Маўр «Багiра». Кампазiцыя лiтаратурнага  твора. Прачытаць артыкул «Пра кампазiцыю».

Скласцi мiнi сачыненне пра свайго хатняга любiмца.

 6 "А" , 6 "Б"

Я. Маўр «Багiра» - прачытаць апавяданне. Падрыхтаваць пераказ  тэксту або скласцi вуснае выказванне  на тэму «Якi  жыццевы ўрок атрымалi  людзi ад Багiры?»

 6 « Г»

Скласцi пiсьмовую замалёўку пра свайго хатняга сябра ( кошку,сабаку цi iншую жывёлу)

________________________________________________________

25/04

 • В клас Беларуская літаратура

А.Жук “Стары бабёр” - пераказ

___________________________________________________________________________________________

23.04  Беларуская літаратура 6 «Г»

Прачытаць апавяданне Я. Маўра «Багіра»

_______________________________________________________________________________________

23.04 Беларуская літаратура 6А,6Б, 6В

Алесь Жук «Стары бабёр» прачытаць, адказаць на пытанні пасля твора.

С. 252-262

___________________________________________________________________________________________________ 

21.04

6А,6Б  клас

Алесь Жук “Стары бабер” – прачытаць

 

 6 “ Г” Беларуская літаратура 

Алесь Жук « Стары бабёр», прачытаць , скласці план

___________________________________________________________________

20.04  

Беларуская литаратура 6 В клас 

Иван Пташникау «Алени» с. 230-250 прачытаць. Малюнак на любы фрагмент тэксту

___________________________________________________________________________

15.04. Алесь Жук  “Стары бабёр” с. 255 – 261

Прачытаць, адказаць на пытанні пасля твора

свернуть

Беларуская мова 6 "Г"

18.05 Беларуская мова 6 « Г»

Тэма : Указальныя і азначальныя займеннікі

С.208,211,212 ( првіла)

Практыкаванні 363 ( вусна) , 364 ( пісьмова) ,374 ( п.),377 ( п.)

__________________________________________________________________

12.05 Беларуская мова 6 « Г»

Тэма : Зваротны займеннік . прыналежныя займеннікі

Ст. 204 , 205,206,207 ( правіла)

Практыкаванні 355 ( пісьмова) ,357 ( вусна) , 358 ( вусна) , 359 ( пісьмова )

__________________________________________________________________

07.05.

Тэма : Займеннік.Разрады займеннікаў.Асабовыя займеннікі

Правіла на ст.191,192,193,199,200

Практыкаванне  348 ( перапісаць у дадатковы сшытак ,умець скланяць асабовыя займеннікі)

Практыкаванні 338,349 ( сказы 1,4)- пісьмова

 

 

 

 

04.05

Ст. 188 , заданне 1,2,10 ( 2 варыянт)

 

 

30.04 

Тэма : Скланенне ,ужыванне i правапiс зборных лiчэбнiкаў

 • 49( канспект)

Практыкаванне 327( вусна ) , 328  (пiсьмова  праскланяць толькi  двое саней , абедзве кнiгi) ,331 ( пiсьмова )

 

___________________________________________________________

 

 

23.04 Беларуская мова 6 «Г»

Тэма :Скланенне , ужыванне і правапіс дробавых лічэбнікаў

 • 48

Апорны канспект

Дробавы лічэбнік " частка цэлых лікаў або цэлы лік разам з часткай .

Скланяецца: 1 частка – як лічэбнік

                       2 частка – як прыметнік

Тры шостыя( прыгожыя) , трох шостых(прыгожых)

Важна: пасля 2, 3, 4 другі лічэбнік набывае форму множнага ліку назоўнага склону(тры шостыя, дзве сёмыя)

пасля 5, 6, 7 і г.д. другі лічэбнік набывае форму множнага ліку роднага склону(пяць сёмых )

Паўтара і паўтары "не змяняюцца , маюць адну форму

Паўтара  ўжываецца з назоўнікамі  м.р.і н.р.

Паўтары  ўжываецца з назоўнікамі  ж.р.

(назоўнікі пры іх ужываюцца ў Н., Р., В. склонах у форме адзіночнага ліку, а ў Д.,Т.,М. скл. – у множным ліку )

Н., Р., В.

паўтара метра

Д.

паўтара метрам

Тв.

паўтара метрамі

М.

у паўтара метрах

Практычная частка

1.Практыкаванне 322

2.Практыкаванне 318(1)

 

___________________________________________________________________________________________

6 «Г» Беларуская мова  21.04.2020г

Тэма : Скланенне і правапіс парадкавых лічэбнікаў

 1. Параграф 47 ( скласці апорны канспект)
 2. Праскланяйце лічэбнікі ПЯТНАЦЦАТЫ , ВАСЬМІДЗЯСЯТЫ, ДВАЦЦАЦЬ ПЕРШЫ
 3. Зрабіце тэст

Тэст

 1. Парадкавыя лічэбнікі адказваюць на пытанні:

а) колькі? які?

б) які? чый?

в) які? каторы?

 

 1. Парадкавыя лічэбнікі абазначаюць:

а) лік, колькасць прадметаў;

б) парадак прадметаў;

в) прымету прадмета.

 

 1. Парадкавыя лічэбнікі ўтвараюцца:

а) ад зборных лічэбнікаў;

б) ад дробавых лічэбнікаў;

в) ад колькасных лічэбнікаў, якія абазначаюць цэлыя лікі.

 

 1. Парадкавыя лічэбнікі змяняюцца па:

а) родах, ліках, склонах;

б) толькі па ліках;

в) толькі па склонах.

 

 1. Парадкавыя лічэбнікі ў сказе выконваюць сінтаксічную ролю:

а) любога члена сказа;

б) азначэння;

в) дапаўнення.

 

 1. У састаўных парадкавых лічэбніках скланяецца:

а) толькі апошняе слова;

б) усе словы;

в) лічэбнік не скланяецца.

 

 1. Выберыце правільны варыянт напісання парадкавага лічэбніка:

а) трэцці;

б) трэці;

в) треці.

 

 1. Знайсці радок, у якім знаходзяцца толькі парадкавыя лічэбнікі:

а) сямнаццаць, сто дваццаць пяць, трэці;

б) восьмы, пяцімільённы, сямідзясяты;

в) пяціметровы, трохтысячны, дваццаць

__________________________________________________________________

Тэма: Лічэбнік

1.Пастаўце лічэбнікі ў патрэбную форму :

Н.

12

Р.

20

Д.

30

В.

5

Т.

16

М.

19

 

 1. Наступныя лічэбнікі запішыце словамі і размяркуйце ў тры слупкі ( простыя . складаныя , састаўныя) : 5,12,25,8,138,114,25,70
 2. Пры выкананні заданняў паўтарыце параграф 46 с.163, с.167 – табліца практ 290.
свернуть

Русская литература

18.05.2020

Русская литература – 6 «А»  6 «Б»

Домашнее задание: прочитать произведение «Повесть о настоящем человеке»

_________________________________________________________________________________________

13.05.

 6 «А»

Домашнее задание: ответить на вопросы 1, 2 с.186

 6 «Б»

Домашнее задание: ответить на вопросы 1, 2 с.186

 

 

11.05.

 6 «А» и "Б"

Домашнее задание: прочитать В.О.Богомолов повесть «Иван»

 

06.05

6 «А» класс 

Домашнее задание: рассказать историю Цыганка (вопрос 1, с. 122). Написать характеристику бабушки.

6 «Б» класс 

Домашнее задание: рассказать историю Цыганка (вопрос 1, с. 122). Написать характеристику бабушки.

 

04.05

 6 «А»

Домашнее задание: выполнить задание 5-6 на с 88.

 

 6 «Б»

Домашнее задание: выполнить задание 5-6 на с 88.

 

 

29.04.

Русская литература – 6 «А»,6 "Б"

Домашнее задание: дочитать произведение, подготовить сжатый пересказ понравившегося отрывка.

_________________________________________________________________

25.04

6 "А", 6 "Б"

Домашнее задание: с.67-74, ответить на вопросы с 74-75 (устно). Сделать конспект с.75-76

_________________________________________________________________

22.04

6 "А", 6 "Б" Домашнее задание: прочитать с 49-67 («Детство» Л.НТолстой)

_________________________________________________________________________

20.04   

6 класс

Домашнее задание: прочитать с 47-48 (статья «Юмор и сатира в повести»); сопоставьте реальные и фантастические события в повести (устно), найдите в тексте пейзажные зарисовки (выделить)

__________________________________________________________________

15.04 Тема: Н.В.Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством»

Написать сочинение «Как Вакуле удалось преодолеть козни черта» или «Ай да Вакула – такой молодец!». В тексте должны быть использованы цитаты из произведения.

 

Тема: Л.Н.Толстой. Повесть «Детство»

Сделать (краткий!!!) конспект: https://www.culture.ru/persons/8211/lev-tolstoi , https://litrekon.ru/analiz-proizvedenij/detstvo-tolstoj/

Читать следующее: глава «Учитель Карл Иванович»

свернуть

Русский язык

22.05.20

Русский язык

6 «А» класс  и 6 «Б» класс

Домашнее задание: §71, упр.497, 499.

__________________________________________________________________

18.05.2020

Русский язык – 6 «А»

Домашнее задание: параграф 70, упр.481

 

18.05.2020

Русский язык – 6 «Б»

Домашнее задание: параграф 70, упр.481

 

___________________________________________________________________________________________

13.05.

 6 «А»

Домашнее задание: параграф 67, упр.470

6 «Б»

Домашнее задание: параграф 67, упр.470

 

11.05.

6 «А» и 6 "Б"

Домашнее задание: параграф 66, упр.460

 

06.05

6 «А» класс 

Домашнее задание: параграфы 64 (повторить), 65 (изучить самостоятельно), упр. 446

6 «Б» класс 

Домашнее задание: параграфы 64 (повторить), 65 (изучить самостоятельно), упр. 446

 

04.05

 6 «А»

Домашнее задание: параграф 64, упр.446

 

 6 «Б»

Домашнее задание: параграф 64, упр.446

 

 

 

01.05

6 «А» класс

Домашнее задание: параграф 64 (работа с тетрадями для правил), упр. 440,446.

6 «Б» класс 

Домашнее задание: параграф 64 (работа с тетрадями для правил), упр. 440,446.

 

 

29.04.

Русский язык – 6 «А» и "Б"

Домашнее задание: параграф 63, упр.434

__________________________________________________________________

25.04

Русский язык – 6 «А» и "Б"

Домашнее задание: параграфы 61, 62, упражнение 426, 427

__________________________________________________________________

24.04.

Русский язык – 6 «А» и "Б"

Домашнее задание: повторить словарные слова(1-60 параграфы), упр.421 (списать, вставляя пропущенные буквы и орфограммы; в последнем абзаце подчеркнуть все члены предложения)

__________________________________________________________________

22.04

6 "А", 6 "Б": Домашнее задание: параграф 60 (работа с тетрадями для правил), упр.422, с.207 ответить на вопросы рубрики «Проверяем себя» (ответить на вопросы кратко; письменно)

_________________________________________________________________________

20.04   

6 «Б» класс

Домашнее задание: параграф 59 (работа с тетрадями для правил), повторить параграфы 57, 58, упр.414 (графически объяснить выбор буквы)

__________________________________________________________________

 

15.04  ТЕМА: Суффиксы –к- и –ск- в именах прилагательных

Ознакомиться с материалом 59 параграфа (работа с тетрадями для правил).

Выполнить упражнения(письменно): 410,411,412, 414, 416.

 

Дополнительный материал: https://saharina.ru/tests/test.php?name=test34.xml , https://www.youtube.com/watch?v=qQPYpEsqZAQ 

 

ТЕМА: Слитное и дефисное написание сложных прилагательных

Для закрепления пройденной темы выполнить упражнения:

 

 

Ознакомиться с материалом 60 параграфа (работа с тетрадями для правил).

Выполнение упражнений: 417-422 (письменно), ответить на вопросы рубрики «Проверяем себя»

ТЕМА: Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению

Ознакомиться с материалом 61,62 параграфа (работа с тетрадями для правил).

 

Видеоурок - https://www.youtube.com/watch?v=nKC89_K1WUw

Выполнить упражнения: 423 (устно), 424 (устно), 425-427 (письменно)

 

свернуть

Биология

20/05

6 В

 Домашнее задание: изучить параграфы 27,28, письменно ответить на вопросы 1,2 (после параграфа 27) и вопросы 2,3,4 (после параграфа 28).

___________________________________________________________________________________________

19.05

6 Б 

Домашнее задание: изучить параграфы 27,28 «Человек – часть природы. Роль человека в природе», письменно ответить на вопросы 1,2 (после параграфа 27), вопросы 2,3,4 (после параграфа 28).

__________________________________________________________________________________________

18.05

6 Г, 6 А

 Домашнее задание: изучить параграфы 27, 28 «Человек – часть природы. Роль человека в природе.», письменно ответить на вопросы 1, 2 (после параграфа 27) и вопросы 2,3,4 (после параграфа 28).

___________________________________________________________________________________________

13.05

6 "В"

Домашнее задание: изучить параграфы 25, 26, перенести в конспект рисунок 87, стр.113

 

 

12.05 

6"Б"

Домашнее задание: изучить параграфы 25, 26, перенести в конспект рисунок 87 на стр.113.

Заполнить таблицу «Сезонные изменения экосистем»:

 

Пора года

Месяц года

Погодные условия

Изменения в жизни растений

Изменения в жизни животных

Весна

 

 

 

 

Лето

 

 

 

 

Осень

 

 

 

 

Зима

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

11/05

6Г, 6А

 Домашнее задание: изучить параграфы 25, 26 «Сезонные изменения экосистем»; заполнить таблицу:

 

Пора года

Месяц года

Погодные условия

Изменения в жизни растений

Изменения в жизни животных

Весна

 

 

 

 

Лето

 

 

 

 

Осень

 

 

 

 

Зима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенести в конспект рисунок 87, стр.113.

_________________________________________________________________

06.05

6 В

Домашнее задание: изучить параграф 24 «Наземная экосистема - лес». Составить и записать в конспект план- конспект по следующим пунктам:

 

1 Типы лесов.

2 Ярусы леса.

3 Значение лесов в природе.

4 Значение лесов в жизни человека.

Выписать «Правила поведения в лесу» (с. 104).

 

05.05

6 Б

Домашнее задание: изучить параграф 24 «Наземная экосистема - лес». Составить и записать в конспект план- конспект по следующим пунктам:

 

1 Типы лесов.

2 Ярусы леса.

3 Значение лесов в природе.

4 Значение лесов в жизни человека.

Выписать «Правила поведения в лесу» (с. 104).

 

04.05

6 Г, 6 А

Домашнее задание: изучить параграф 24 «Наземная экосистема - лес». Составить и записать в конспект план- конспект по следующим пунктам:

1 Типы лесов.

2 Ярусы леса.

3 Значение лесов в природе.

4 Значение лесов в жизни человека.

Выписать «Правила поведения в лесу» (с. 104).

 

 

29.04

6 В

Домашнее задание:  изучить параграф 24, записать в конспект «Правила поведения в лесу», данные на стр. 104; письменно ответить на вопросы 5,7, данные после параграфа. 

_________________________________________________________________________________________

25/04

6 Г, 6 А

 

Домашнее задание: изучить параграф 23. Письменно ответить на вопросы 1, 3, 5, данные после параграфа.

__________________________________________________________________________________________

22.04.2020

 

6 В класс.

Домашнее задание: параграф 23, письменно ответить на вопросы №3,4,5 , данные после параграфа.

свернуть

История Беларуси (Мальчевская М.М)

18.05.

6 «Б», “Г”

- Параграф 7, письменно таблица на стр. 70, задание 8.

Знать даты и понятия: 1392 г., 1398 г., 1399 г., 1413 г., Островское соглашение, Салинское соглашение, Городельская уния.

Записать и выучить имена всех великих князей литовских и годы их княжения, используя параграфы 1-9.

- Параграф 8, письменно задания 1, 5, 6, 7 на стр. 79.

- Параграф 9, письменно заполнить таблицу «Гражданская война 1432-1439 гг.»

Причины

Противоборствующие стороны

События

Итоги

 

 

 

 

Знать даты и понятия: 1435 г., 1447 г., 1468 г., Привилей Казимира, Судебник Казимира. Рада ВКЛ, сейм, воевода.

- Параграф 10, письменно задания 1-3, 5, 7 на стр. 97-98.

 

 

 

____________________________________________________________________

Урок 1

Параграф 2 - прочитать, заполнить таблицу «Великие князья литовские. Результаты их деятельности»

Имя князя

Годы правления

События, произошедшие в годы их правления

Гедимин

 

 

Ольгерд

 

 

 

Урок 2

Параграф 3 – прочитать, заполнить таблицу «Кревская уния»

Дата заключения

Причины заключения

Условия заключения

Итоги унии

 

 

 

 

 

Видео к урокам 1 и 2: https://www.youtube.com/watch?v=kTumbYmaPNg 98&text=%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD

 

Рекомендуем:

 1. Выполнить тесты в онлайн режиме по ссылке:

https://brestschool7.iatp.by/metod_ist_5.htm#7

свернуть

Математика 6 ("Б","В","Г")

14.05

6 "Б"

    стр.103 № 93, 94, 95

_________________________________________________________________

08.05 

6 "Б"

стр.241  № 288

__________________________________________________________________

05.05.

6«Б», 6«В», 6«Г»

Параграф 5; № 109, 110, 111

 

 

 

30.04   

6 "Б"

§4 стр. 294 № 82, 83, 84

 

24.04   6 "Б"

Стр.292 № 76, 77, 79

___________________________________________________________________

23.04  6 "Б"   §3 (Виды треугольников) №51, 53, 56

_____________________________________________________________________________________________________

Стр. 278  Параграф   2

Упражнения: № 10-33  

Стр. 283  Тест.  Проверь себя!

Стр. 283 -284

Упражнения по закреплению нового материала: № 39-45  

 

свернуть

Математика 6 "А" (Тюхай Н.Е.)

30.04.

параграф 5; № 109, 110.

_______________________________________________________________________

25.04.

 

 • 4; № 95, 96, 97.

__________________________________________________________________

24.04.

 • 3; № 77, 78, 69.

_________________________________________________________________________________________

23.04.

 • 3 ( стр. 284); № 75, 76, 71.

___________________________________________________________________________________________

21.04  

Решить: № 26, 31, 34(б).

___________________________________________________________________

 

2. Окружность. Круг (стр. 278).

Выучить формулы для вычисления длины окружности и площади круга.

Разобрать примеры 1 и 2.

Решить: № 10, 12, 14, 18.

свернуть

Английский язык

25.05

Учебник

Стр. 183, упр. 1а,b – какие бел. Фильмы вы знаете? Послушайте Алекса, который спрашивает своих одноклассников об их предпочтениях в фильмах.

Стр. 184, упр. 1с – составьте вопросы, послушайте еще раз и ответьте на вопросы.

Стр. 185, упр. 3а – вставьте  so/such/ such a  в предложения из аудирования.

ДЗ

Рабочая тетрадь

Стр. 118, упр. 1,2

__________________________________________________________________

22.05.20

Учебник

Стр. 180-182, упр. 2b – прочитать диалог, поставить глаголы в правильную грамматическую форму.

Стр. 182, упр. 2d – составить предложения о Эмме Уотсон и Дэне Стевенсе, используя слова в рамочке (устно)

Рабочая тетрадь

Стр. 115-117, упр. 1,3

________________________________________________________________

21.05

Учебник

Стр. 178, упр. 4а- вставить пропущенные слова в текст

Стр. 179, упр. 6 – найти в интернете информацию о молодом актере/актрисе

Рабочая тетрадь

Стр. 114-115, упр.2,3

________________________________________________________________

20/05

Учебник

Стр. 176-177, упр.1а,с,d – прочитать текст, обратить внимание на выделенные слова, соотнести их с определением.

Стр. 177, упр. 1е – ответить на вопросы.

Изучить правило so/such (стр. 178, упр. 3а)

 

ДЗ

Рабочая тетрадь

Стр. 114, упр. 1

__________________________________________________________________

19.05

Учебник

Стр. 173, упр. 1а – ответить на вопросы, соотнести с именами персонажей

Стр. 173, упр. 1b – изучить таблицу, вспомнить формы глагола to be в Present Simple? Past Simple.

Стр. 174, упр. 2а,b – прочитать текст, дополнить вопросы и ответить на них.

ДЗ

Рабочая тетрадь, упр.1,2, стр. 112

___________________________________________________________________________________________

18.05.

Учебник

Стр. 166 – лексика

Стр. 167, упр. 2b, прочитать диалог, дополнить информацией объявления.

Рабочая тетрадь

Стр. 108-109

Стр. 169 – лексика

Стр. 170, упр. 2а,b,с – прочитать диалог, выполнить задания к нему.

ДЗ

Стр. 172, упр. 3а – соотнести вопросы с частями таблицы и кратко написать о любимом фильме/книге.

_________________________________________________________________

14.05

Учебник

Стр. 164, упр. 2с – изучить таблицу-схему, составить диалог по ней

Рабочая тетрадь

Стр.106-107, упр. 2,3

ДЗ

Пригласи друга  в кино (составь диалог), используя упр.1с, стр.163

_________________________________________________________________

13.05.

Unit 9

Урок 1

Учебник

Стр. 162, упр.1с – прочитать диалог. На какой фильм (стр 161-162) Катя и Сэнди собираются идти.

Стр. 164 – лексика, жанры фильма. Какие жанры фильмов на стр. 161-162

Повтор времени по часам

 

Рабочая тетрадь

Стр. 106-107, упр. 1a,b

Сделать онлайн упражнения на закрепление

https://learningapps.org/7413322

https://learningapps.org/4908314

 

12.05

Тема «Books in our life»

Рабочая тетрадь – 2 урока

Стр.  101-103

Стр. 103-104 – итоговый тест по теме

 

11.05

Books in my life

A book is one of the greatest wonders of world. Why are so many people fond of reading? The world of books is full of wonders. Together with the characters of books you can find yourself in different and countries, have a lot of adventures. The book is a faithful friend. They form our and characters. We try to look like the characters of your favourite books: to be brave, honest, not to be silly and greedy, to be real friends. We enjoyed the beauty and wisdom of fairy-tales when we were babies and Granny read them. They taught us to be kind, clever, hardworking, to understand other people and help them. They teach us to understand the beauty of nature, take care of it, to love our homeland. Who hasn’t read «Alice in the wonderland», «Mowgli»? Who hasn’t travelled with Marry Poppins to her imaginary world? Who hasn’t imagined himself to be Robinson Crusoe on the deserted island? I have read a lot of interesting books, but my favourite book is «The adventures of Tom Sawyer» by Mark Twain. This well-known book is popular with the children all over the world. The main character of the book is Tom Sawyer, who lived in a small town on the Mississippi River. He was a boy with a wild imagination. He and his friends often dreamed of different adventures. Tom was kind and brave. Besides he was noble. I like this boy because he teaches us to be true friends. If you are not fond of reading, take a book to your liking or borrow it from the library and read it. Books are worth reading. Really, they are our good friends.

 

__________________________________________________________________

08.05

Повтор грамматического материала - построение различных типов  вопросов, времена групп Past и Present.

Рабочая тетрадь

Стр. 98, упр.1  - распределить слова по частям речи

Стр. 98, упр.2 – построить специальные вопросы к данным ответам.

Стр. 99, упр. 2 – поставить глаголы в правильной грамм.форме

Стр. 100, упр. 3 – исправить ошибки

ДЗ

Стр. 98, упр.3 – ответить на вопросы, порекомендовать книгу, которую ты прочел

_________________________________________________________________

07.05

Учебник

Стр. 148, упр.1а – каких бел.писателей вы знаете?

Стр 148, упр. 2b – дополните разделительные вопросы и постарайтесь на них ответить.

Стр. 149, упр. 2с – знаете ли вы автора книг (названия на обложках)? Прочитайте статью, проверьте себя.

Стр. 151, упр.5а – ответьте на вопросы

ДЗ

Рабочая тетрадь

Стр. 97, упр. 1

 

06.05

Учебник

Стр. 147, упр. 2а – изучить план эссе и расположить в правильном порядке в соответствии с текстом упр. 1а

Написать эссе (мин. 10 предложений) о своем любимом писатели в соответствии с планом упр.2а стр.147 и текстом упр.1а, стр.146

 

05.05

Учебник Урок 7

Стр. 146, упр. 1а – прочитать текст об известном персонаже – Шерлоке Холмсе. Ответить на вопрос – почему Кате он нравится.

Стр. 147, упр. 1b – написать вопросы к предложенным ответам.

Например: Who is the author of the famous book “Adventures of Sherlock Holmes”? – A. Conan Doyle.

Стр.147, упр.1с – дополнить предложения в соответствии с текстом.

Рабочая тетрадь

Стр. 95, упр.1 – поставить глаголы в правильную форму (Present Simple, Past Simple)

ДЗ

Рабочая тетрадь

Стр. 96, упр. 2,3 – расшифровать рассказ о Золушке и описать Алису, используя слова в упражнении 3.

 

04.05

Учебник

Стр. 142, упр. 1b – соотнести имя персонажа с фотографией

Стр. 143, упр. 2а – догадаться по описанию о персонаже

Стр. 144, упр. 2b – соотнести значения слов с выделенными словами в текстах стр. 143-144, упр. 2а

Стр. 144, упр. 3а – используя слова из упр. 2а, составить пары антонимов

Стр. 144, упр. 4а – в 2 столбика выписать прилагательные, которые описывают «положительные» и «отрицательные» черты характера.

Рабочая тетрадь

Стр. 93-94, упр. 1а,b

ДЗ

Стр. 145, упр. 4b(учебник) – описать 2 персонажей из книги Гарри Поттер по образцу.

____________________________________________________________________

01.05

Повтор и тренировка грамматического материала.

 

Interrogative sentences Вопросительные предложения 1. Общий вопрос (Yes / No question) Порядок слов в общем вопросе. 1. Вспомогательный глагол (do, does, did) (или глагол to be (am, is, are, was, were), или глагол to have (have / has), или модальные глаголы can / may / must). 2. Подлежащее. 3. Сказуемое (смысловой глагол). 4. Другие члены предложения. Are you doing anything special tonight? Does your friend speak fluent English?

 

 1. Специальный вопрос (Wh-question) Порядок слов в специальном вопросе. 1. Вопросительное слово (what, when, where, why, how, how many, how long, how much, whom, whose). 2. Вспомогательный глагол do / does, did, глагол to be (am / is / are / was / were), глагол to have (have / has), модальный глагол (can / may / must). 3. Подлежащее. 4. Сказуемое. 5. Другие члены предложения. What do you usually do at the weekends? How many pupils are there in your English class?
 2. Альтернативный вопрос (Alternative question) Начинается так же, как общий вопрос, т.е. с глагола (to be, to have), с вспомогательного глагола do / does / did или модального глагола. Альтернативный вопрос состоит из двух частей, первая произносится с восходящим тоном, а вторая – с нисходящим. В альтернативном вопросе речь идёт о выборе из двух предметов или явлений. Is it a book or a textbook? Does Dan get up early or late?
 3. Разделительный вопрос (Tag-question) Состоит из двух частей. Первая часть представляет собой утвер дительное или отрицательное повествовательное предложение, вторая – краткий общий вопрос, состоящий из местоимения и вспомогательного или модального глагола: You always get up at seven on weekdays, don’t you? Если первая часть вопроса утвердительная, то вспомогательный или модальный глагол употребляется в отрицательной форме, если первая часть вопроса отрицательная, то вспомогательный или модальный глагол употребляется в утвердительной форме. You brought the tickets, didn’t you? You didn’t bring the tickets, did

 

 

 

 

 

Выполните упражнения

 1. Сформируйте общий вопрос к предложению:
 2. a) She is a very good teacher.
 3. b) Her parents are both doctors.
 4. c) Lane visited many countries.
 5. d) He couldn’t drive last summer.

 

 1. Сформируйте специальный вопрос ко всему предложению:
 2. a) I am keen on visiting new countries. (What)
 3. b) She works from 6 a.m. till 4 p.m. (How many hours)
 4. c) She will meet me at the platform. (What time)
 5. d) I was not ready to go through the test. (Why)
 6. e) My sister likes travelling by car. (How)
 7. f) You can look for information on a timetable on the ground floor. (Where)
 8. g) They visited all Europe countries last year. (When)  

 

 1. Сформируйте специальный вопрос к подлежащему:
 2. a) She was drinking cold water. (Who)
 3. b) Our neighbor’s children broke the window. (Who)
 4. c) Lily hasn’t answered the questions yet. (Who)
 5. d) Sting is my favorite singer. (Who)

 

 1. Поставите правильный «хвостик» в разделительном вопросе:
 2. a) She doesn’t like watching TV, ___________?
 3. b) Her brother is older that she, ___________?
 4. c) He doesn’t go to extra classes, ___________?
 5. d) You should tell your husband the truth, ___________?
 6. e) I was a good student, ___________?
 7. f) Dolphins are very kind animals, ___________?
 8. g) His performance was boring, ___________?
 9. h) She has read a very interesting book, ___________?

 

 1. Образуйте альтернативный тип вопроса
 2. a) John was busy yesterday evening. (morning)
 3. b) I prefer reading a book before going to bed. (watching TV)
 4. c) I can play football very well. (volley-ball)
 5. d) Spanish is spoken in Spain. (Latin America

_____________________________________________________________________

30.04

Повторять правила построения вопросов в английском языке (общие, специальные, альтернативные)

Рабочая тетрадь

Стр. 90-91, упр.2 (задать альтернативные вопросы к тексту), упр.3 (задать вопросы)

________________________________________________________________________

29.04.2020

Учебник

Урок 4

С.136 – лексика, с. 136, упр.1а,b – соединить писателя с названием его книги, определить жанр книг

С.137, упр.2а – послушать биографию Р. Киплинга, ответить на вопрос – в каких странах он жил. Обратить внимание на выделенные слова, соединить их с переводом в упр. 2b, стр.138.

Стр.138 упр.2с – дополнить вопросы, ответить на них (устно)

ДЗ

Рабочая тетрадь – стр.89-90, упр.1а,b.

___________________________________________________________________________________________________

24.02.2020

Учебник

Стр. 134-135 – таблица с правилом в учебнике, сделать конспект правила

 

 

_________________________________________________________________________________________

22. 04. 2020

Учебник

На уроке работали по тексту с.131, упр.3b,c. Составляли краткое содержание книги по упр.5, стр.132. Рабочая тетрадь – стр.84-85, упр.1

ДЗ

 Учебник с.129 (лексика)

Рабочая тетрадь с.85-86, упр.2,3

_________________________________________________________________

21.04.2020

Учебник

Стр. 129 (новая лексика), стр. 130-132, упр. 2a,b,c (прочитать текст, ответить на вопросы устно)

_________________________________________________________________________

Unit 8

Lesson 1 (Урок 1)

Учебник

 1. стр.125-лексика, стр.127 упр. 2b

Рабочая тетрадь

 1. стр 83, упр.1,2

Пройти по ссылке для выполнения тренировочного упражнения на закрепление лексики

https://learningapps.org/1719130

https://learningapps.org/7885391

 

свернуть

Русский язык и литература 6 «В» и 6 «Г» (Первая А.А.)

_

Русский язык 6 «Г», 6 «В» классы 22. 05

 1. Параграф 72. Вопросительные и относительные местоимения. Сделать конспект в дополнительной тетради. Выучить!
 2. Был проведён контрольный диктант (20.05) «По следам контрольного диктанта». Выучить!
 3. Параграф 73. Неопределённые и отрицательные местоимения. Сделать конспект в дополнительной тетради. Выучить!
 4. Выполнить упражнение 503 (устно).
 5. Упражнение 510 (письменно).

ПРИМЕЧАНИЕ: задания даны за уроки, проведённые 19.05, 20.05 и 22.05).

 

Русская литература  6 «Г» , 6 «В»  классы 22. 05 (2 урока)

 1. Урок внеклассного чтения. Б. Н. Полевой. «Повесть о настоящем человеке» . Прочитать.
 2. Дж. Лондон. «На берегах Сакраменто». Прочитать рассказ  (с.189 -- 200).

Выполнить одно из заданий 9 -- 11  (по выбору) на с.  291_________________________________________________________________

Учитель Первая А.А.

Русский язык 6 «Г», 6 «В» классы 15. 05

 1. Параграф 71. Сделать конспект в дополнительной тетради. Выучить!
 2. Выполнить упражнение 496 (устно).
 3. Упражнение 499 (письменно).
 4. Подготовиться к контрольному диктанту. Повторить в дополнительной тетради «По следам контрольных работ».

ПРИМЕЧАНИЕ: задания даны за уроки, проведённые 12.05, 13.05 и 15.05).

 

Русская литература  6 «Г» , 6 «В»  классы 15. 05

 1. В. О. Богомолов. М. Горький. Повесть «Иван» . Прочитать.
 2. Выполнить задание 1 (с.182).
 3. Прочитать статью (с. 187).
 4. Выполнить задание 2 (с.187).

__________________________________________________________________

Русский язык 6 «Г», 6 «В» классы 08. 05

§70, 76. Сделать конспект в дополнительной тетради. Выучить!

 1. Выполнить упражнение 481 (письменно).
 2. Упражнение 534 (устно) – подготовиться к письму по памяти.
 3.  

Русская литература  6 «Г» , 6 «В»  классы 06. 05

 1. В. О. Богомолов. М. Горький. Повесть «Иван» . Прочитать.
 2. Ответить на вопросы 1 – 3 (с.156).
 3. Подготовить выразительное чтение описания природы в повести, определить их роль в тексте.

_________________________________________________________________

   01. 05

(6 «Г», 6 «В»  классы)

Русская литература

 1. М. Горький. Повесть «Детство» ( главы 1 – 4).
 2. Рассказать историю Цыганка ( вопрос 1, с.122).
 3. Написать план характеристики бабушки.

Русский язык

 1. 66. Сделать конспект в дополнительной тетради «Порядковые числительные». Выучить!
 2. Выполнить письменно упражнения 451, 460.

______________________________________________________________________

Русская литература 6 «Г» класс 29. 04

 1. М. Горький. Повесть «Детство» (главы 1 – 4). Прочитать.
 2. Выполнить задания 5 – 6 (с.88).
 3.  

Русский язык 6 «Г», 6 «В» классы 29. 04

 1. 65. Сделать конспект в дополнительной тетради «Собирательные числительные». Выучить!
 2. Выполнить письменно упражнение 451.
 3. Упражнения 450, 452 (устно).

__________________________________________________________________________

Русский язык 6 «В» и 6 «Г» классы 24.04

§ 64. Упр. 444 (устно). Упр.446 (письменно).

Русская литература 6 «Г» класс 24.04

Прочитать статью (с.75 -76). Ответить на вопрос 1 (с. 76, письменно в тетради).

 Русский язык 6 «В» и 6 «Г» классы 22.04

§ 64. Упр.439 (письм.). Упр. 441 (устно), письм. просклонять 987 столбиков.

Русская литература 6 «Г» класс 22.04

С. 75, вопр. 9 (письм.).

 


Русский язык 6 «В» и 6 «Г» классы 21.04

§ 63. Упр. 431-432, 435 (устно). Упр. 434,  436 ( письменно)

 

Русская литература 6 «В» класс 21.04

С. 75. вопр. 9 (письм.).

__________________________________________________________________________

Тема 1:

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению

Познакомьтесь с презентацией «Имя числительное. Разряды числительных».

Учебник: §61, 62.

Дополнительная тетрадь: сделайте конспект.

Упр.423,424 (устно), упр. 429 (письменно).Тема 2:

Разряды имён числительных по составу и их правописание

Учебник: §63.

Дополнительная тетрадь: сделайте конспект.

Упр. 431-433.Тема 3:

Правописание имён числительных. Морфологический разбор имени числительного

Учебник: §68.

Дополнительная тетрадь: сделайте конспект.

Упр.436. Списать первый абзац, выполнить морфологический разбор числительного сто двадцать.

Русская литература

6»В» и 6 «Г» классы

Тема 1:

Повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед рождеством». Литературное творчество

Перечитайте повесть.

Напишите сочинение «Как Вакуле удалось преодолеть козни чёрта») («Ай да Вакула – такой молодец!»)

 

Тема 2:

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство». Глава «Учитель Карл Иванович».

1. Прочитайте главу ( с. 49-54).

2. Выполните задание 5 (с.55)Тема 3:

Главы повести «Детство»: «Приготовление к охоте», «Охота».

Прочитайте главы ( с.55-62).

Подготовьте выразительное чтение понравившегося отрывка.

Составьте и запишите в тетрадь план к этим главам (он может быть цитатный)

Подготовьте краткий пересказ одной из глав.свернуть
Всё нужное - просто, всё сложное - не нужно